Uitslag enqûete Rietland

1 februari '16

In dit nieuwsbericht vindt u de belangrijkste uitkomsten van de enquête die wij in december 2015 hebben gehouden onder de belangstellenden die ingeschreven staan voor een woning in Broekhorn. In totaal hebben 188 personen gereageerd.

Focusavond
Op 14 januari jl. heeft als vervolg op deze enquête een zogenaamde focusavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond is, onder begeleiding van Bureau Team 4 samen met een aantal geïnteresseerden, dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen:

  • Verkaveling; grootte, vorm, ligging en clustering van de kavels / woningen;
  • Vrijheid in architectuur; welstandseisen, thematische bouw en erfafscheidingen;
  • Voorkeur architectuurstijlen;
  • BPD Specials;
  • Duurzaamheid;
  • Aanbevelingen. 

Wat doen we met deze informatie? 
De uitkomsten van de enquête en de focusavond worden, voor zover mogelijk, meegenomen in het beeld/kwaliteitsplan voor de woningen in Rietland. In overleg met de gemeente Heerhugowaard en BPD Ontwikkeling wordt dit plan door het stedenbouwkundig bureau opgesteld en volgens prognose in maart 2016 definitief goedgekeurd.

Planning
Na goedkeuring kunnen de woningen en kavelpaspoorten worden uitgewerkt. De verkoop is hierdoor iets vertraagd en zal naar verwachting in juni 2016 plaatsvinden. Lees meer over de planning van Rietland.