Planning nieuwbouw Rietland

Rietland is het 3e en laatste nieuwbouwproject in Broekhorn. In het hele gebied worden circa 350 woningen gebouwd, die de afgelopen jaren gefaseerd zijn verkocht. De laatste velden die in verkoop zijn gegaan, zijn Rietland veld 17 en 18 met woningen en veld 16, met 11 kavels. Dit veld, waarvan de verkoop in november 2020 is gestart, is volledig verkocht. En daarmee het totale aanbod van Rietland, én van heel Broekhorn. Hieronder lees je de planningen van alle verschillende velden.