Wel of geen gasaansluiting in Rietland?

19 maart '18

Een (nieuwbouw)huis zonder gasaansluiting. Het is een actueel item waar je bijna dagelijks iets over hoort of leest. Maar hoe zit het nu precies met de nieuwbouwwoningen in Rietland? Worden deze nu wel of niet op het gas aangesloten? We geven je er graag duidelijkheid over!

Gasloos bouwen

In Rietland komen in totaal ca. 350 woningen. Deze liggen verspreid over 18 'velden' en worden, afhankelijk van het veld, als projectmatige woning of als vrije kavel aangeboden.

Veld 9

Tot en met veld 9 worden de projectmatige woningen aangesloten op het gasnet. De kopers van vrije kavels in veld 9 zijn vrij om gebruik te maken van de gasaansluiting of gasloos te bouwen. Zij hebben echter geen mogelijkheid om aan te sluiten op het warmtenet van HVC en zullen dus alternatieve oplossingen moeten toepassen t.b.v. de levering van warmte en warm water.

Veld 10

Vanaf veld 10 worden projectmatige woningen gebouwd zonder gasaansluiting. De woningen worden voor wat betreft warmte en warm water aangesloten op het warmtenet van HVC. Kopers van een vrije kavel vanaf veld 10 krijgen de mogelijkheid om hun woning aan te sluiten op het warmtenet van HVC. Dit is geen verplichting: ook zij kunnen alternatieve oplossingen toepassen.

Voorbereid op gasloos

De projectmatige woningen in veld 6, 7, 8 en 9 die nu nog een gasaansluiting krijgen, worden voorbereid op de toekomst.

Bij een mogelijke toekomstige ontkoppeling van het gasnet is de verwarmingsinstallatie in de dekvloeren in principe geschikt voor een alternatieve wijze van warmtelevering. In de meterkasten is voldoende ruimte om een toestel, zoals nu bij HVC wordt gebruikt, te plaatsen.

Gas

Uitzondering

Er is één uitzondering. Dit zijn de 10 MorgenWonen woningen in veld 2 & 4. Deze woningen zijn gebouwd om duurzaam en milieubewust te wonen en zijn niet aangesloten op het gas, maar voorzien van een warmtepomp. Daarnaast zijn de woningen uitstekend geïsoleerd, zijn ze voorzien van zonnepanelen en heb je zelfs, bij verantwoord energieverbruik, geen energiekosten.

Anders wonen in Morgen Wonen
Volledig energieneutraal wonen in veld 2 & 4