Update Rietland veld 17 en 18

31 juli '20

Ook het laatste veld met woningen in Rietland blijft onverminderd populair. Binnen anderhalve maand is er al 70% verkocht, wat een van de voorwaarden is om te starten met de bouw. In dit bericht lees je meer over de andere voorwaarden en of je nog een kans maakt op een huis als je nog niet in aanmerking bent gekomen.

Opschortende voorwaarden

In zeer korte tijd is 70% van de 39 woningen in Rietland veld 17 en 18 verkocht. 70% voorverkoop is een van de opschortende voorwaarden, zoals deze is opgenomen in de aannemingsovereenkomsten van de kopers. Zodra alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, kan de gunningsbrief (ook wel 'hoerabrief') worden verstuurd. Daarmee krijgt de aannemer officieel de opdracht om de woningen te bouwen. 

Bouwrijpe grond

Het wachten is nu nog op het bouwrijp maken van de grond ter hoogte van veld 17 en 18. Naar verwachting is dit in het najaar van 2020 gereed. Zodra alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, ontvangen alle kopers de hoerabrief met meer informatie over de start van de bouw en wanneer zij naar de notaris kunnen voor de juridische levering van de grond.

Reservekandidaten

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de laatste 8 woningen nog onder optie. Indien er een optant afziet van de woning, wordt de eerstvolgende kandidaat van de reservelijst benaderd. Zijn er geen reservekandidaten meer? Dan komt de woning in de vrije verkoop. Wil jij je nog aanmelden voor de reservelijst? Neem dan contact met ons op.