Voortgang veld 17 en 18

30 september '20

Van de 39 woningen in Rietland veld 17 en 18 is nog één woning onverkocht. Hoe staat het met de opschortende voorwaarden? En wanneer kunnen de kopers naar de notaris? Je leest het in dit bericht. Daarnaast hebben we nieuws over de laatste bouwkavels van Rietland!

Opschortende voorwaarden

De opschortende voorwaarden 70% voorverkoop en een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn vervuld. De laatste voorwaarde is het bouwrijp maken van de grond. Daar wordt nu volop aan gewerkt. Naar verwachting is dat begin november 2020 gereed.

Naar de notaris

Naar verwachting wordt de gunningsbrief, ook wel 'hoerabrief' genoemd, dan ook in november verstuurd. Stuur je hypotheekstukken naar Actus Notarissen, zodra alles compleet is. Vervolgens zal de notaris alle kopers uitnodigen om de leveringsakte en de hypotheekakte (indien van toepassing) te passeren. 

Laatste bouwkavels in Broekhorn

Voor wie zijn eigen droomwoning wilt (laten) ontwerpen en bouwen op een bouwkavel hebben wij goed nieuws. Naar verwachting gaan de 11 kavels van Rietland veld 16 in het najaar van 2020 nog in verkoop. Dit zijn de allerlaatste kavels van Rietland - en daarmee van heel Broekhorn - die in verkoop gaan! Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.